SiMBA Edukacja i TerapiaZAPRASZAMY

SiMBA Edukacja i Terapia

ZAPRASZAMY

SIMBA

 

SIMBA Edukacja i Terapia

W obszarze terapii zajmuje się wyrównywaniem opóźnień neurorozwojowych u dzieci z trudnościami w przetwarzaniu wrażeń sensorycznych.

Udziela wsparcia stosując uznane metody, których skuteczność podwyższają świadomi własnych działań terapeuci. To oni widzą najpierw dziecko, jego zdolności i potrzeby i wówczas dobierają, według nich odpowiednie metody i sposoby oddziaływań. Biorąc to pod uwagę zajęcia mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.

W obszarze edukacji oferujemy szkolenia dla nauczycieli, terapeutów, psychologów i rodziców wspierając rozwój wszystkich którzy chcą świadomie towarzyszyć dziecku w jego rozwoju.

 

 

<script type=”text/javascript” src=”//ra.revolvermaps.com/0/0/6.js?i=0l1pbsypwo2&amp;m=7&amp;s=320&amp;c=e63100&amp;cr1=ffffff&amp;f=arial&amp;l=0&amp;bv=90&amp;lx=-420&amp;ly=420&amp;hi=20&amp;he=7&amp;hc=a8ddff&amp;rs=80″ async=”async”></script>